Søen

Foran vores hus, er der i 2010 påbegyndt anlæggelse af søer. Før var der et bassin, til opmagasinering af regnvand.

 

Det blev besluttet at forskønne området, og jeg har løbende fotografferet foran vores parcel.

 

Det er der kommet nedenstående lille diasshow ud af. Sjovt at tænke på, hvordan området forandres løbende.